Skip to content

Grote ambitie Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren krijgt vorm in tastbare resultaten

01/07/2021

Geen enkele jongere meer langer dan drie maanden in de langdurige opvang of op straat, vóór het einde van 2021. De 100% ambitie van het Actieprogramma samen met de 14 pilotgemeenten liegt er niet om. Het is al twee jaar keihard werken, maar de contouren van tastbare resultaten worden zichtbaar.

De verbondenheid tussen alle partijen die zijn betrokken bij het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren was op 20 mei 2021 duidelijk voelbaar bij een werksessie met staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de wethouders van de veertien pilotgemeenten. De sessie werd begeleid door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), dat samen met de pilotgemeenten concrete oplossingsrichtingen uitwerkt. Nu de streefdatum in zicht komt, tekenen deze oplossingen zich af aan de horizon.

Staatssecretaris Blokhuis stelde bij de lancering van het Actieprogramma in 2019 dat intensief samenwerken met alle betrokken instanties en op alle niveaus cruciaal is. ‘Dan kunnen we dit echt voor elkaar krijgen. Want het is onacceptabel dat tienduizend jongeren tussen de 18 en 27 jaar in onze samenleving praktisch onzichtbaar kunnen worden.’

Het is een enorme uitdaging om deze groep kwetsbare jongeren op weg te helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, met een eigen thuis. Soms maakt ons systeem van regels en goedbedoeld beleid de toegang tot de juiste hulp onbereikbaar. Wat is de weg uit dit soms verkokerde oerwoud van loketten?

 

Bericht delen