Skip to content

Handreiking helpt gemeenten bij ondersteunen alleenverdieners

18/12/2023

Ongeveer 6.400 huishoudens hebben onbedoeld een lager besteedbaar inkomen dan mensen met een bijstandsuitkering. Door een samenloop van regelingen krijgen zij minder zorg- en huurtoeslag dan nodig. Het Rijk werkt aan een tijdelijke regeling waarbij gemeenten in de periode 2024-2027 jaarlijks een vast bedrag zullen uitkeren aan de betreffende huishoudens. Een structurele oplossing is voorzien in 2028. In afwachting van de tijdelijke regeling, kunnen gemeenten huishoudens nu al ondersteunen via de individuele bijzondere bijstand. Deze ondersteuning vergt veel kennis en capaciteit van gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een handreiking opgesteld om hen hierbij te helpen.

Lees het hele bericht hier

Bericht delen