Skip to content

Handreiking met tips en handvatten voor leerlingenvervoer

21/12/2023

De VNG handreiking leerlingenvervoer geeft handvatten en tips hoe het leerlingenvervoer binnen de gemeente ingericht kan worden. De handreiking is bedoeld voor gemeentelijke consulenten, beleidsadviseurs en medewerkers inkoop en contractbeheer.

Download de handreiking Leerlingenvervoer (pdf, 828 kB)

Samen het gesprek voeren

De consulent vindt in de handreiking hoe het gesprek met ouders en leerlingen gevoerd kan worden, en welke informatie nodig is voor het regelen van een passende vorm van leerlingenvervoer. Het regelen van leerlingenvervoer is niet alleen een gesprek met ouders en leerlingen. Het is een beleidscyclus waarbij consulenten, beleidsadviseurs en inkoop medewerkers elkaar nodig hebben. Ook voor het goede gesprek met vervoerders en scholen.

Meer informatie

Bericht delen