Skip to content

Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd

22/06/2021

Op dinsdag 22 juni is de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gelanceerd. In de handreiking beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede. De handreiking, ontwikkeld in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa, is bestemd voor professionals in het sociaal domein en is het resultaat van een samenwerking tussen professionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen.

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. De handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ ondersteunt professionals die werken met gezinnen in armoede en/of met geldzorgen, van schuldhulpverleners tot gezinscoaches en van klantmanagers Werk en Inkomen tot jongerenwerkers. Maar ook voor het onderwijs en andere sectoren die raken aan het sociaal domein is de handreiking een zeer praktisch bruikbaar document.

Verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein komen in de handreiking samen.

Demissionair minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Wouter Koolmees en Romy Groot, als ervaringsdeskundige bekend van de SIRE-campagne ‘Laten we het daar eens over hebben’, schreven beiden een voorwoord en geven de lezer daarin enkele belangrijke boodschappen mee.

 

Bericht delen