Skip to content

Handreiking Samenwerken in de stad nu ter inzage

01/11/2023

Het college van B&W heeft na intensief overleg met de stad de ‘Handreiking Samenwerken in de stad’ voor inspraak vastgesteld. Inwoners en organisaties kunnen vanaf 9 november t/m 21 december reageren op de plannen voor het nieuw participatiebeleid. Na verwerking van de inspraakreacties is het aan de gemeenteraad om de handreiking ‘Samenwerken in de stad’ vast te stellen.

Bericht delen