Skip to content

‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’

08/09/2020

Hoe voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken? Die vraag staat centraal in Leiden, een van de lokale lerende praktijken van In voor mantelzorg-thuis. De gemeente, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers werken samen om de ondersteuning van mantelzorgers te versterken. Ludwien Wassink, Directeur van Stichting Eva vertelt hoe ze dat doen met drie experimenten.

Zoals alle lokale lerende praktijken, werkt ook Leiden met de methode van waarderend onderzoeken. Centraal staat wat goed gaat en waarvan je meer zou willen. Hierbij worden kleine experimenten gedaan. Wassink: ‘Het zijn kleine concrete experimenten. En een experiment mag ook mislukken. Je haalt daardoor de goede dingen naar voren en er is ruimte voor aanpassingen.’ In Leiden zijn het er drie:

  • Mantelzorgers vinden op de juiste plek, zoals het werk. Door mantelzorg bespreekbaar te maken met leidinggevenden.
  • Mantelzorgers op de gedeelde eerste plaats. Vaak gaat alle aandacht naar de zorgbehoevende, maar hoe gaat het met mantelzorger? Een 3-minuten-check kan een helpend gespreksinstrument zijn.
  • Het verbinden van de formele en informele zorg. Om de samenwerking te versterken.

Voor de hele tekst zie de website van Movisie

Bericht delen