Skip to content

Het juiste loket: digitale voorlichtingsbijeenkomsten

02/05/2022

Het Juiste Loket is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het Juiste Loket:

  • zorgt dat mensen en organisaties gehoord en gezien worden;
  • maakt het mogelijk dat heel ingewikkelde situaties opgelost of verbeterd worden;
  • bemiddelt waar nodig tussen zorgvrager, gemeenten en/of professionals.

Het Juiste loket helpt door het inzetten van haar kennis en ervaring mee het doel te bereiken: voor alle betrokkenen een goede oplossing bieden en gezamenlijke lessen voor de toekomst leren.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?

Iedereen met een vraag over zorg kan bij het Juiste Loket terecht: Zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.).

De gratis digitale bijeenkomsten staan gepland op elke eerste woensdag van de maand en elke derde dinsdag van de maand. In de komende periode is dat:

  • Wo 4 mei 2022
  • Di 17 mei 2022
  • Wo 1 juni 2022
  • Wo 6 juli 2022
  • Di 19 juli 2022

De bijeenkomsten starten om 9 uur en duren ongeveer drie kwartier.

Bericht delen