Skip to content

Het verminderen van de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen: LUMC start in Leiden

13/01/2023

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. In wijken waar inwoners zorgen hebben over inkomen, wonen en werk, bestaat een hoger risico op slechte gezondheid. Wat vervolgens leidt tot meer stress en nieuwe gezondheidsproblemen. Dit patroon van clustering van meerdere gezondheidsproblemen en sociale problemen wordt ook wel ‘syndemics’ genoemd. Omdat de maatschappelijke problemen samenhangen met de gezondheid van een wijk of buurt, is een structurele aanpak nodig. Echter, met ons huidige beleid lukt het nog onvoldoende deze syndemische kwetsbaarheid in individuen en wijken te voorkomen.

Bericht delen