Skip to content

Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid

03/12/2020

De mogelijkheden voor participatie van mensen met een beperking bij wetgeving en beleid zijn nog niet goed genoeg. De centrale overheid en gemeenten betrekken ervaringsdeskundigen vaak niet of te laat. Hierdoor voldoen zij niet aan de verplichtingen van het VN-verdrag handicap. Dit constateert het College voor de Rechten van de Mens in zijn monitorrapportage, die jaarlijks op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking wordt gepubliceerd. Volgens het College moeten de regering en gemeenten regels maken over hoe zij ervaringsdeskundigen betrekken.

Bericht delen