Skip to content

Hoe staat het met de samenloop van zorgwetten in gemeenten?

01/02/2023

Welke samenloop van zorgsoorten uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) kwamen in uw gemeente voor? Een verkennend onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit en een dashboard van het Informatieknooppunt Zorgfraude geven u overzicht. 

Bericht delen