Skip to content

Hospice Issoria en VPTZ Leiden samen verder voor de mens in de laatste levensfase

15/05/2021

Hospice Issoria en VPTZ Leiden e.o. slaan de handen ineen en gaan samen verder onder de naam ‘Issoria Hospice & Thuis’. Hierdoor ontstaat er één aanspreekpunt voor de palliatieve zorg in thuis- en bijna-thuis setting. Herkenbaarheid en vindbaarheid van passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase worden zo voor zorgvragers in de palliatieve fase vergroot.

Hier de link naar het artikel op de website van Transmuralis

Bericht delen