Skip to content

Huiselijk geweld | Webinar Donderdag 17 februari, 11.00-12.00 uur

08/02/2022

In 2020 gaven 1,2 miljoen mensen aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld (bron: cbs). Een schokkend hoog aantal. Omdat zoveel mensen te maken krijgen met huiselijk geweld is goede hulpverlening erg belangrijk. Lastig hierin is dat slachtoffers veelal niet snel hulp zoeken. Dit vraagt om een actieve rol van hulpverleners.

Belangrijk hierin is het signaleren van slachtofferschap. Slachtofferschap is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Vanwege de angst en schaamte die bij de slachtoffers speelt om met hun verhaal naar buiten te komen. Hoe herken je slachtofferschap? En hoe ga je het gesprek aan bij een vermoeden van huiselijk geweld? Welke hulp kun je inschakelen en hoe ga je hierin te werk?

Het Leids Congres Bureau organiseert op 17 febr. as hierover een congres.

Doelgroep: Eenieder die in zijn/haar werk met huiselijk geweld te maken (kan) krijgt/krijgen.

 

Bericht delen