Skip to content

Ieder(in) : Maak één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing

29/04/2021

Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing. Deze oproep doet Ieder(in) aan de formateur en de Kamer. Ook roepen ze op om te zorgen dat er een toekomstvisie op sociale participatie, zelfredzaamheid en zorg komt. Hierin moet het systeem de mens volgen en niet andersom.

Bericht delen