Skip to content

In wat voor een land willen wij werken?

23/01/2020

De wereld van werk is volop in beweging door technologische, economische, demografische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van werkenden. Daarom is door het huidige kabinet in november 2018 de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap) ingesteld om een antwoord te geven op de vraag: passen de regels nog wel bij de wereld van werk?

De Commissie stelt in haar eindrapport vast dat de huidige regels rondom werk duurzame arbeidsrelaties ontmoedigen en dat de regels bovendien erg complex en onduidelijk zijn. De Commissie komt tot vier uitgangspunten voor het ontwerp van een nieuw stelsel regels: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Deze vereisten zouden leidend moeten zijn bij het herontwerpen van de regels die betrekking hebben op arbeid in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscaliteit en bij kennis en ontwikkeling.

 

Bericht delen