Skip to content

Incluzio Leiden biedt ondersteuning bij vinden gepaste daginvulling

21/02/2023

Leidenaren die ondersteuning nodig hebben om de dagen goed door te komen, kunnen vanaf dit jaar terecht bij Incluzio Leiden. Een activiteitencoördinator van Incluzio in het Huis van de Buurt stelt met buurtbewoners een passend activiteitenprogramma samen dat aansluit bij iemands eigen interesses en mogelijkheden.

Tess Barning, activiteitencoördinator bij Incluzio, vertelt dat het activiteitenaanbod heel breed is en dat ze maatwerk levert. Mensen kunnen aansluiten bij bestaande creatieve activiteiten of beweegactiviteiten in de verschillende Huizen van de Buurt, maar er worden ook nieuwe activiteiten opgezet. Bijvoorbeeld een computerwerkplaats. Ook wordt er buiten de deur gekeken. Zo vertelt ze over een deelnemer die vrijwilligerswerk is gaan doen bij de dierenweide.

Lees hier het hele interview

Bericht delen