Skip to content

Inspirerende voorbeelden en tips in ‘Gemeenten en GGZ’

23/11/2020

Dagbesteding, begeleiding naar werk of het instellen van een herstelhuis. Met het inrichtingen van dit soort voorzieningen kunnen gemeenten zich inzetten voor cliënten van de ggz. Dat past bij het uitgangspunt in het sociaal domein: mensen zoveel mogelijk laten meedoen in de samenleving.

Gemeenten en GGZ‘ geeft  geeft hiervan voorbeelden die inspireren en uitnodigen om het ter beschikking gestelde budget optimaal te gebruiken, de publicatie sluit af met enkele ‘gouden tips’ van de genoemde gemeenten.

Bericht delen