Skip to content

Inspraak op visie op dienstverlening gemeente Leiden

03/03/2022

Op 22 februari 2022 heeft het college van B en W van Leiden de Visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar voor inspraak vastgesteld.

Toelichting

Met de visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar sluit de gemeente Leiden aan op een aantal landelijke trends en ontwikkelingen. Hiermee bereiken we dat de gemeente Leiden ook in de toekomst goede dienstverlening kan blijven bieden. Zo willen we nog beter bereikbaar zijn, duidelijke brieven sturen en de tevredenheid van de Leidse inwoner op het gewenste niveau behouden.

De gemeente wil hiervoor intern de basis beter op orde brengen, zodat de dienstverlening aan de Leidenaar kan worden verbeterd. Hierbij zet de gemeente de Leidenaar centraal, vanuit de kernwaarden: persoonlijk, toegankelijk, betrouwbaar. De gemeente richt zich hierbij op twee pijlers: Dienstverlening in het DNA van alle medewerkers en ICT op basis van Common Ground. Dat betekent een herstructurering van de informatievoorziening, zodat we in de toekomst goede dienstverlening kunnen blijven bieden.

Inzage

De visie op dienstverlening Leiden: goed voor elkaar is van vrijdag 4 maart 2022 tot en met donderdag 14 april 2022 in te zien via www.leiden.nl/inspraak. U kunt de visie ook bekijken in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Bericht delen