Skip to content

Inspraak Re-integratieverordening Participatiewet Leiden

07/07/2023

De gemeente Leiden voert de Participatiewet uit. In de Participatiewet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn om mensen naar werk toe te leiden. Hoe de gemeente dit doet, staat in de “Re-integratieverordening Participatiewet 2023 Leiden”.

De verordening moest worden aangepast vanwege de Wet Breed Offensief. Deze wet zorgt voor meer kansen op werk voor mensen met een beperking. Werkgevers moeten gemakkelijker mensen met een beperking kunnen aannemen. En mensen met een beperking moeten makkelijker aan het werk kunnen gaan en blijven. De gemeente heeft de verordening hierop aangepast.

Inwoners van Leiden en andere belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 7 juli gedurende zes weken hun mening geven over de nieuwe verordening op www.leiden.nl/inspraak.

Bericht delen