Skip to content

Inwoners met migratieachtergrond duurzaam inzetten? Investeer in begrip van elkaars cultuur!

25/05/2023

Gisteren kregen werkgevers maar ook collega’s van WSP Holland Rijnland op humoristische wijze inzicht in misverstanden op de werkvloer die ontstaan door cultuurverschillen. “We kregen veel herkenbare voorbeelden, mooi inzicht in andere culturen èn tools om de verbinding te maken”, aldus deelnemer Arza Warshavsky, eigenaar van Weaf Fulfilmentservices.

Het niet kennen en begrijpen van elkaars cultuur geeft soms irritatie en verkeerde interpretaties van gedrag. Trainer Binyam Andebrhan van NIEUWLANDER liet ons op inspirerende wijze zien, hoe het ook anders kan, zonder daarbij je eigenheid op te geven. Mooi en zeer nuttig voor iedereen die als manager, collega of praktijkbegeleider werkt met inwoners met een andere culturele achtergrond.

Bericht delen