Skip to content

Inwoners oordelen positief over dienstverlening maatschappelijke ondersteuning

06/07/2022

De gemeente Leiden heeft een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder mensen die gebruikmaken van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het gaat hierbij om zaken als huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De resultaten van het onderzoek over 2021 laten zien dat de tevredenheid van mensen die hier gebruik van maken over de hele linie op een hoog niveau is gebleven.

 

Bericht delen