Skip to content

Inzet RMT’s om statushouders aan het werk te helpen

03/10/2023

Het kabinet trekt de komende 3 jaar € 37,5 miljoen uit om statushouders aan het werk te helpen. Daarvan is € 12,25 miljoen bedoeld voor het aanstellen van zogenoemde regionale verbinders binnen de arbeidsmarktregio’s.

Statushouders aan het werk, niet ten koste van huidige dienstverlening

Gemeenten en de partners in de arbeidsmarktregio’s kunnen met dit geld extra mogelijkheden creëren om statushouders en andere kwetsbare mensen aan het werk te helpen, via de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s).

Gemeenten vinden het belangrijk dat statushouders aan het werk worden geholpen. Dit mag echter niet ten koste mag van de huidige dienstverlening voor andere doelgroepen. Niemand mag aan de kant staan en iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt, ondersteund door de juiste middelen vanuit het rijk.

Bericht delen