Skip to content

Jongeren krijgen hulp bij digitale overheidszaken

01/07/2021

Op initiatief van Stichting Digisterker is het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ opgericht. 7 organisaties bundelen hun krachten om de digitale diensten van de overheid toegankelijker te maken. Daarnaast helpt het consortium om jongeren beter voor te bereiden op het gebruik van de digitale diensten.

Ondertekening intentieverklaring

De deelnemers aan het consortium zijn Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn. Zij ondertekenden op 29 juni 2021 een intentieverklaring.

Onderzoek

Jongeren krijgen vanaf hun 15e levensjaar te maken met de digitale diensten van de overheid.  Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting en het regelen van de studiefinanciering. Uit onderzoek blijkt dat jongeren graag willen weten wanneer en hoe ze bepaalde overheidszaken moeten regelen. Voor sommigen verloopt het contact met de digitale overheid gemakkelijk en is hulp niet nodig. Maar voor een grote groep jongeren is een extra steuntje in de rug gewenst.

Lessen en spreekuur

Om jongeren te ondersteunen in hun contact met de digitale overheid is het lesprogramma ‘Doe je digiding!’ ontwikkeld. Het programma is downloadbaar via de website doejedigiding.nl. Daarnaast is er een ‘Digidingen-desk’. Een fysiek en digitaal inloopspreekuur voor jongeren die vragen hebben over de dienstverlening van de digitale overheid.

Bericht delen