Skip to content

Kabinet: dienstverlening werkzoekenden, werkenden en werkgevers wordt verbeterd

11/10/2022

Met deze brief informeren wij u over de uitgangspunten van de afspraak uit het
coalitieakkoord
over de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur.

In deze brief gaan
we allereerst in op de overwegingen om de dienstverlening naar werk te
verbeteren.
Vervolgens gaan we in op de kernpunten voor de dienstverlening. Bij
de
toekomstige dienstverlening staat de behoefte van de werkende, werkzoekende
en
werkgever centraal, kan de dienstverlening preventief worden ingezet, wordt
de
dienstverlening integraal en ‘ontschot’ aangeboden (één intake, één diagnose
en
één plan) en is de dienstverlening toegankelijk voor iedereen die dat nodig
heeft
via het ‘no wrong door’ principe. Tenslotte gaan we in op de beoogde
vormgeving,
die is wezenlijk anders dan de huidige inrichting van
arbeidsmarktdienstverlening

Bericht delen