Skip to content

Kabinet gaat ouderenzorg anders organiseren

05/04/2022

Minister Helder heeft het startschot gegeven voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Daarin staan verschillende maatregelen, initiatieven en projecten voor een andere organisatie van de ouderenzorg. Ook voor gemeenten heeft dit gevolgen.

De manier waarop ouderen worden verzorgd en ondersteund moet anders, zo schrijft minister Conny Helder voor Landurige zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Er zijn verschillende redenen om de ouderenzorg om te vormen. Zo zijn ouderen van nu vitaler en leven ze langer dan voorheen. Ze willen en kunnen over het algemeen langer zelfstandig wonen. Ook willen zij zelf meer regie over hun leven houden en over de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast speelt nog de vergrijzing en schaarste aan personeel een belangrijke rol, evenals het aantal mantelzorgers dat achterblijft.

Bericht delen