Skip to content

Kabinet: groot experiment naar inspanningsplicht WW

22/12/2023

Voor mensen bij wie het tegenzit hebben we in Nederland een vangnet. Zo heeft iemand die zijn of haar baan verliest vanuit de Werkloosheidswet (WW) recht op een uitkering. Dat is een belangrijk goed. Tegelijkertijd wil minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer inzicht krijgen in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan een baan te helpen. Daarom gaat de minister het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) juridisch de ruimte geven voor een grootschalig en meerjarig onderzoek naar de inspanningsplicht binnen de WW. In dit onderzoek wordt gekeken naar wat de effecten zijn van deze plicht en eventuele mogelijkheden voor een alternatief met daarbij meer aandacht voor de situatie van individuele mensen.

Bericht delen