Skip to content

Kabinet maakt het eenvoudiger om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking

17/10/2023

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe wet maakt het simpeler en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Bericht delen