Skip to content

Kabinet stelt commissie in die sociaal minimum gaat onderzoeken

08/07/2022

In het coalitieakkoord is afgesproken om iedere vier jaar het sociaal minimum te herijken en vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Als eerste stap hier naartoe vragen minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies aan een onafhankelijke commissie.

Bericht delen