Skip to content

Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag

17/02/2023

Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Uit onderzoek blijkt dat ouders deze tegemoetkoming best ingewikkeld vinden met niet-gebruik als gevolg. Daarom heeft het kabinet besloten om dubbele kinderbijslag te vereenvoudigen. Per 1 april 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook kunnen ouders met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) dubbele kinderbijslag krijgen.

Bericht delen