Skip to content

Kabinet zet stappen in het vereenvoudigen van de sociale zekerheid

04/06/2024

Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen. Een zeker en voorspelbaar inkomen bij ziekte en werkloosheid zodat de stap naar werk ook gemakkelijk kan worden gezet. Hier werken de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan in de hele sociale zekerheid. Hoe zij dit doen is te lezen in de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid en de Stand van de uitvoering die vandaag zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bericht delen