Skip to content

Kabinetsreactie staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050: moeilijke keuzes moeten gemaakt worden

24/05/2024

Demografische ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van ons land. Afgelopen januari adviseerde de staatscommissie demografische ontwikkelingen in haar rapport ‘Gematigde groei’ om te sturen op bewuste keuzes over bevolkingsgroei en te anticiperen op de gevolgen daarvan. In de kabinetsreactie die minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden deze keuzes gevoed met afwegingen die hierbij een rol spelen.

 

Bericht delen