Skip to content

Kamerbrief uitkomsten rondetafelgesprekken Participatiewet en vervolgaanpak

04/06/2021

Minister Koolmees meldt de uitkomsten van rondetafelgesprekken met gemeenten om een concreet beeld te krijgen waar de uitvoering van de Participatiewet onevenredig hard uitpakt. Ook beschrijft hij zijn aanpak om de vanuit de rondetafels voortgekomen oplossingsrichtingen uit te werken tot concrete (beleids)initiatieven.

Bericht delen