Skip to content

Kansen en uitdagingen voor dagbesteding bij tweede golf

20/11/2020

Inmiddels is de tweede coronagolf gaande en zijn de maatregelen tweemaal aangescherpt. Wat zijn de effecten op de dagbesteding na het afgelopen half jaar? Hoe beleven mensen met een beperking of chronische ziekte de 2e coronagolf en wat zijn de effecten voor onderwijs, werk en dagbesteding? En hoe staat het met het perspectief van de dagbestedingslocaties zelf? Zowel Movisie als Ieder(in) hebben onderzoek gedaan en komen met een aantal aanbevelingen.

Zes aanbevelingen van Movisie en Ieder(in)

  • Stel duidelijke regels op en volg deze consequent, dat geeft rust
  • Gebruik beeldbellen naast live contact, niet als vervanging
  • Probeer voor de lange termijn perspectief te bieden
  • Overleg met je partners over oplossingen met betrekking tot de financiering
  • Houd dagbestedingslocaties zoveel mogelijk open
  • Gebruik PGB budget voor ondersteuning thuis

Kijk voor het hele artikel op de website van Movisie

Bericht delen