Skip to content

2 juli 2020 Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant sociaal domein

02/07/2020

Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze.

Bericht delen