Skip to content

Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’

12/02/2021

Ruim 250 deelnemers uit 120 gemeenten namen 15 december 2020 deel aan een door het ministerie van VWS georganiseerde interactieve livestream over het thema ‘Sociale ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen’. De bijeenkomst is terug te kijken via de website van VWS.

Het doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van mooie, inspirerende initiatieven van sociale ondersteuning aan kwetsbare groepen die eenvoudig te kopiëren en implementeren zijn op een andere plek. Met deze uitwisseling werd ook uitvoering gegeven aan de motie Asscher die de regering op heeft geroepen samen met gemeenten te bezien hoe kwetsbare groepen goed bereikt en ondersteund kunnen worden tijdens deze corona-periode.

Overzicht van initiatieven in de maak

Een ruime vertegenwoordiging van wethouders, directeuren en beleidsmedewerkers sociaal domein, naast vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties nam deel aan de bijeenkomst. Er werden van te voren 65 initiatieven ingezonden: hiervan wordt een overzicht gemaakt en verspreid onder gemeenten, de lijst komt ook op de websites van Een tegen Eenzaamheid.

Kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen die centraal stonden waren ouderen, dak- en thuislozen, ggz cliënten, mensen met een beperking, kwetsbare jongeren, mensen met een migratie-achtergrond en andere kwetsbare groepen. De focus lag op initiatieven gericht op:

  • Praktische hulp bij quarantaine
  • Zingeving en eenzaamheid
  • Communicatie in begrijpelijke taal
  • Inzet burgerinitiatieven en vrijwilligers

Uitgelichte initiatieven

Uit de lijst van ingezonden initiatieven werden er tijdens de bijeenkomst 10 uitgelicht door middel van een interview, een filmpje of een korte pitch. Minister De Jonge sloot het laatste deel aan om vragen te beantwoorden die via de chat konden worden gesteld.

Meer informatie

Bericht delen