Skip to content

Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften vinden onderwijs niet passend

24/09/2020

Kinderen met meervoudige of complexe ondersteuningsbehoeften lopen op school vaker tegen problemen aan in het passend onderwijs dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen. De hulp die zij krijgen is niet toereikend. Dit hebben kinderen aangegeven tijdens een onderzoek naar passend onderwijs dat de Kinderombudsman de afgelopen maanden uitvoerde onder 184 kinderen. Het ontbreekt nu aan voldoende tijd en deskundigheid om kinderen goed te ondersteunen. Ook moeten kinderen beter worden betrokken en gehoord in de zoektocht naar de juiste ondersteuning. Dit zeggen kinderen in het onderzoek van de Kinderombudsman waar hun perspectief op passend onderwijs centraal staat.

Bericht delen