Skip to content

Kwart cliënten ervoer negatieve gevolgen coronacrisis

20/11/2020

Van de cliënten in het sociaal domein ervoer een kwart negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de zorg of ondersteuning die ze ontvingen, ruim zes op de tien zeggen weinig verschil gemerkt te hebben.
Gemeenteambtenaren zagen eveneens dat de dienstverlening in het sociaal domein leed onder de coronacrisis. Ruim de helft zag negatieve effecten voor de cliënten, een op vijf zag weinig verschil. Lees verder.

Bericht delen