Skip to content

Kwartaalrapportage banenafspraak: eind 2022 zijn er 80.674 extra banen gecreëerd

03/05/2023

De resultaten rond de banenafspraak en beschut werk van het vierde kwartaal van 2022 zijn bekend. UWV publiceerde onlangs de overzichten van het aantal (werkzame) personen en banen, landelijk en per arbeidsmarktregio. 

Stand van zaken banenafspraak

Het doel van de banenafspraak is om bij reguliere werkgevers extra banen te realiseren voor mensen met een beperking. Het streven is om eind 2026 zo’n 125.000 extra banen in te vullen. Voor eind 2022 stond de afspraak op 92.500 extra banen: 70.000 bij het bedrijfsleven en 22.500 bij overheidswerkgevers. 

Via het interactieve dashboard banenafspraak publiceerde UWV onlangs de cijfers over het vierde kwartaal 2022. Een aantal conclusies: 

  • sinds de start van de banenafspraak zijn er 80.674 extra banen gerealiseerd. Daarmee is de doelstelling voor 2022 niet gehaald. Ten opzichte van het kwartaal ervóór zijn er in het vierde kwartaal van 2022 wel zo’n 960 banen (gerekend in 25,5 uur per week) meer gecreëerd. Dat is een toename van 0,6%. Het totaal aantal banen binnen de banenafspraak komt uit op 155.853.  
  • Gerekend in aantallen personen zijn er aan het eind van het vierde kwartaal van 2022 in totaal 134.243 personen uit de doelgroep banenafspraak aan het werk. Daarmee toonde het vierde kwartaal een netto afname van 232 personen. In het doelgroepregister staan 253.069 personen, waarvan eind vorig jaar dus 53% betaald aan de slag was. 

Bericht delen