Skip to content

LCR: Draai verlaging van de bijstand terug, vergroot inkomenskloof niet

13/07/2020

De jaarlijkse verlaging van de bijstand gaat er vanaf 2021 voor zorgen dat een steeds groter deel van de mensen in de bijstand onder de armoedegrens komt. De verwachting is zelfs dat het aantal mensen dat in armoede leeft met ongeveer een kwart toeneemt. Het effect van de coronacrisis is hierin niet meegenomen.
De LCR meent dat het nu tijd is om die verlaging terug te draaien. Door mensen minder geld te geven en in armoede te storten, gaan ze niet duurzaam aan het werk. Dat gebeurt wel door scholing aan te bieden en maatregelen te nemen, zodat ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Handhaaf dus de koppeling met het minimumloon! Lees de oproep aan de minister van SZW.

Bericht delen