Skip to content

Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit

28/03/2022

Het leerlingenvervoer kan veel beter. Nu zijn ritten vaak veel te lang, wisselen chauffeurs te vaak en is de situatie in de bus soms zelfs onveilig. Met als gevolg dat de toch al kwetsbare leerlingen uitgeput op school aankomen. Het zijn verontrustende conclusies uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder meer dan 500 ouders van kinderen die er dagelijks mee te maken hebben.

 

Van de ondervraagden wonen de meeste kinderen niet ver van school: 30% minder dan 10 kilometer en bijna 70% minder dan 20 kilometer. Toch is de helft van de kinderen een uur tot twee uur per dag onderweg en 27% zelfs meer dan twee uur. De reistijd trekt een grote wissel op leerlingen. Ook voor relatief korte afstanden kan de reistijd sterk oplopen. Zo zijn er voorbeelden van leerlingen die op minder dan 6 kilometer van school wonen en toch meer dan een uur onderweg zijn om op school te komen. Opvallend is dat de jongste leerlingen de langste reistijd hebben.

Klachten

Over de reistijd, wisselende chauffeurs, drukte in het busje en de kwaliteit van de chauffeur zijn ouders het vaakst ontevreden. Verder worden zaken genoemd als: wisselende routes, ontbrekende communicatie, busjes die te laat komen, fouten in de planning, problemen met gebruik van een opstaphalte en het ontbreken van begeleiding in het taxibusje. Driekwart van de ouders diende weleens een klacht in, meestal bij het vervoersbedrijf (62%) of de gemeente (45%). Over de afhandeling zijn ze allerminst tevreden. Vaak horen ouders dat het niet anders kan vanwege personeelstekorten, of dat het valt binnen de richtlijnen. Ook worden ze doorgestuurd naar een andere instantie.

Ernst situaties

De ernst van de situaties die ouders benoemen is opmerkelijk. Dan gaat het over lange reistijden, veel wisselende chauffeurs en onveilige situaties in het taxibusje. Kinderen ervaren regelmatig pesten, stress en zelfs agressie en fysiek geweld. Chauffeurs hebben vaak weinig mogelijkheden om in te grijpen als het niet goed gaat. Een aantal ouders geeft aan dat hierdoor hun kind minder dagen naar school gaat of zelfs niet meer naar school kan.

Aanbevelingen

Met de resultaten doet Ouders & Onderwijs een aantal aanbevelingen. Zo zou de maximale reistijd fors verminderd moeten worden, zeker bij jonge kinderen. Dit zou door de nationale overheid als verplichting moeten worden opgelegd aan alle gemeenten. Bovendien kan de afhandeling en rapportage van klachten, zowel bij gemeenten als bij vervoersbedrijven een stuk beter. Ook moeten er toezeggingen komen over vaste chauffeurs met een pedagogische opleiding. De kwaliteit van het vervoer moet centraal staan.

Voor meer details, raadpleeg het complete rapport.

Bericht delen