Skip to content

Lees nu het online magazine ‘Inburgering in de praktijk’

29/07/2022

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie over de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars tijdens hun inburgering. Daar komt veel bij kijken. Het online magazine ‘Inburgering in de praktijk’ biedt overzicht.

Het magazine biedt een overzicht van alle handreikingen, Q&A’s, communicatiemiddelen en andere producten die zijn gemaakt om de praktijk hierin te ondersteunen. Hiermee is ook het ondersteuningsprogramma Implementatie Wet Inburgering afgerond.

Het eenmalige magazine bevat interviews en achtergrondverhalen over thema’s als:

  • warme overdracht
  • brede intake en PIP
  • duale trajecten
  • kinderopvang
  • leerbaarheidstoets
  • kwaliteit & inkopen
  • financieel ontzorgen

Hier de link naar de website van de VNG waar het magazine te raadplegen is.

Bericht delen