Skip to content

Leiden: aantal Wmo-gebruikers stijgt tot 2027 met 13%

06/11/2023

Volgens voorspellingen van het CBS neemt ook in Leiden de vergrijzing toe. Het aantal 65-plussers was in 2022 nog  20.036 in 2027 is dat toegenomen tot 23.586.

Daarmee zal ook het aantal mensen dat van Wmo-voorzieningen gebruik maakt toenemen met 13%. Voor cijfers en ontwikkelingen: het Wmo-voorspelmodel.

Bericht delen