Skip to content

Leiden gaat voorlopig door met coronasteun

02/10/2023

Een deel van de maatregelen die de gemeente Leiden in 2020 nam om de gevolgen van de coronacrisis te beteugelen, worden de komende jaren voortgezet. Voor dat ‘Programma Social Impact’ zoals de gemeente het noemt, kreeg Leiden de afgelopen jaren miljoenen van het Rijk. Eind dit jaar loopt het programma af. Begin volgend jaar volgt een verslag met daarin de resultaten van alle inspanningen.

“Maar we gaan nu zorgen dat belangrijke punten worden geborgd in het gemeentelijke beleid”, zegt wethouder Abdelhaq Jermoumi die daarvoor ook nog wel wat geld in kas heeft. “Er is nog anderhalf miljoen over.” Zaken waarop Jermoumi wil inzetten zijn gezondheid, onderwijskansen, schuldhulpverlening en armoede. Verder worden onder meer extra lees- en taallessen en computercursussen aangeboden.

Het Programma Social Impact richtte zich de afgelopen twee op de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. Jermoumi: “Hierbij is in eerste instantie ingezet op het vergroten van gelijke kansen, het voorkomen en verminderen van geldzorgen, het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid en het verbeteren van taalvaardigheden en digitale vaardigheden.” Gedurende het project werden ook nieuwe initiatieven opgepakt. Het ‘Actieplan studentenwelzijn’ bijvoorbeeld waarmee Leiden koploper is in het realiseren van  een volwaardige studententijd voor MBO-ers en met onder meer een zogenaamd @ease loket waar studenten terecht kunnen bij mentale problemen.

Ook werkt de gemeente met ‘vaste lasten partners’ aan een betere vroegsignalering van schulden bij jongeren. Daardoor worden betalingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen. “Dat is echt heel succesvol”, zegt Jermoumi. “Landelijk accepteert bijvoorbeeld maar acht procent van de benaderde jongeren hulp. In Leiden ligt dat percentage op 47 procent.”

Lees hier verder

Bericht delen