Skip to content

Leiden in kaart 2022

09/12/2022

In LeideninKaart brengen we informatie van verschillende thema’s bij elkaar. We visualiseren dit in kaartjes. Dit maakt het makkelijker om verbanden tussen buurten en wijken te zien. En om relaties te leggen tussen verschillende thema’s.

LeideninKaart is het zusje van LeideninCijfers, onze databank. LeideninKaart is beschikbaar voor collega’s, inwoners en partners in de stad. Je vindt hier antwoorden op vragen zoals:

  • Waar wonen verschillende doelgroepen?
  • Waar zijn de voorzieningen voor deze doelgroepen?
  • Welke buurten en wijken ‘scoren’ beter dan anderen op bepaalde thema’s?
  • Welke buurten en wijken hebben juist meer aandacht nodig?

Omdat we meer en meer informatie opnemen die niet alleen relevant is voor het Sociale Domein hebben we de naam aangepast. Van ‘webviewer Sterke Sociale Basis’ naar ‘LeideninKaart’. In deze special van onze nieuwsbrief lees je meer over LeideninKaart, over alle nieuwe onderwerpen en functies.

 

Bericht delen