Skip to content

Leiden krijgt een jongerenraad ‘op proef’

16/12/2023

Niet over, maar met jongeren praten. En vooral ook naar ze luisteren als ze met suggesties komen. Dat is in grote lijnen het idee achter het initiatiefvoorstel van de Leidse raadsleden Alex Friso (GroenLinks) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden). De twee stellen de raad voor om een jongerenraad op te richten voor de periode tot aan de  gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

De initiatiefnemers spraken het afgelopen jaar met alle middelbare scholen in Leiden en hebben er inmiddels twaalf gevonden die mee willen doen. Elke school vaardigt twee leerlingen af. Die worden de komende tijd per school geselecteerd of gekozen. De scholen zijn vrij in de manier waarop hun vertegenwoordigers worden gekozen. Het gaat om scholieren tot 18 jaar. “Want juist die vallen nu nog overal buiten”, lichten Friso en Wiegand Bruss toe. “Ze mogen nog niet stemmen en ook voor allerlei participatietrajecten zijn ze nog te jong. Terwijl ze hele waardevolle ideeën kunnen hebben.”

Het is de bedoeling dat de jongerenraad zowel gevraagd als ongevraagd adviezen gaan geven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Op zo’n advies moet in elk geval altijd een inhoudelijke reactie van de gemeente komen en zo mogelijk moeten adviezen worden opgevolgd. De jongerenraad gaat zo vroeg mogelijk in 2024 van start en wordt na een jaar door de jongeren en de scholen geëvalueerd. Eind 2025 moet het college dan met scenario’s komen voor het vervolg van een jongerenraad.

Lees het hele bericht hier

Bericht delen