Skip to content

Leiden Praat: stadsgesprek in Scheltema over racisme en discriminatie

21/03/2023

De gemeente Leiden nodigt stadsbewoners uit te komen praten over wat zij merken van racisme in hun stad. Twee jaar geleden bleek uit een stadsbrede enquête dat veertien procent van de Leidenaren racisme ervaart. Na de excuses voor het slavernijverleden is het stadsgesprek ook een uitvoering van de belofte dat er geen punt is gezet, maar een komma.

Op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, dinsdag 21 maart, is praten het middel tegen polarisatie. Taylor Butterworth is sociaal professional bij JES Rijnland, een organisatie die zich inzet voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben voor hun ontwikkeling en een van de partners van de gemeente bij de organisatie van dit stadsgesprek. “JES Rijnland vindt dat ieder kind recht heeft op ontwikkeling ongeacht hun achtergrond, dus hun huidskleur, religie of cultuur. En in ons werk hebben we vaak te maken met kinderen die discriminatie en racisme ervaren.”

Butterworth noemt racisme geen taboe. “Maar het is wel een heikel onderwerp”, zegt ze, “waar we niet gemakkelijk over praten. Mensen zijn soms bang om het gesprek aan te gaan, terwijl dat wel goed is om te doen.” De avond draait om eerlijke gesprekken in een veilige omgeving. “We hopen dat er mensen komen die openstaan voor een gesprek. Zowel mensen die zelf racisme ervaren als mensen die denken dat het misschien niet echt voorkomt in Leiden. Zolang het gesprek met respect gevoerd kan worden.”

De inloop start om 19.00 uur. Om half acht opent wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Onderwijs en Armoedebestrijding) de avond. Na een korte inleiding gaan de aanwezigen in groepen van vijf tot zes mensen uiteen voor een gesprek van een uur. Daarna komen de deelnemers weer bij elkaar voor een plenaire afsluiting.

Aanmelden kan via de website van de gemeente Leiden.

Bericht delen