Skip to content

Leiden: Sociale impact corona in cijfers

30/06/2021

De gezondheidscrisis door het coronavirus heeft een economische en sociale crisis tot gevolg. Dit is zichtbaar en voelbaar in de stad en maakt dat de gemeente Leiden in de laatste maanden van 2020 is gestart is met het in beeld brengen van de social impact van corona op de mensen en de stad, om hier gericht mee aan de slag te gaan. Dit heeft tot doel de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, ten behoeve van een zo gunstig mogelijke uitkomst in de welvaart en het welbevinden van de inwoners en de stad.

Deze Leidse rapportage over de social impact van het coronavirus en het effect van de maatregelen draagt daaraan bij. Hiermee geven we cijfermatig inzicht in de effecten van het virus en de genomen maatregelen op de Leidse samenleving, de welvaart en het welbevinden van de mensen in de stad. We proberen zoveel mogelijk actuele informatie in beeld te brengen en maken een vergelijk met voorgaande periodes. Zodra we voldoende nieuwe of aanvullende informatie beschikbaar hebben volgt een nieuwe versie van deze publicatie. Daarbij volgen we ook de ontwikkeling van een landelijk dashboard over de social impact van corona, waar vanuit de VNG aan wordt gewerkt. Zo levert de Leidse social impact rapportage een bijdrage aan de verdere aanpak van de gemeente Leiden, om te zorgen dat we zo goed mogelijk uit deze crisis kunnen komen. Dit is de derde versie van monitor

 

Bericht delen