Skip to content

Leiden steekt resterende coronamiljoenen in structurele hulp

22/02/2024

Een paar miljoen euro die de gemeente Leiden nog over heeft van extra Rijksmiddelen tijdens de coronapandemie, worden de komende jaren ingezet voor structurele hulp aan mensen die last hebben van problemen zoals een gebrek aan digitale vaardigheden of laaggeletterdheid. Ook steekt Leiden er zelf nog ruim drieënhalve ton in.

Een deel van die problemen kwam juist door corona aan het licht. Mensen moesten veel meer vanuit huis doen en toen bleek al snel dat niet iedereen even behendig is met bijvoorbeeld computers. Ook waren er de nodige gezinnen met meerdere kinderen die een laptop moesten delen en dat was in die tijd niet altijd mogelijk.

Vroegsignalering
In de eindrapportage ‘Social Impact’ kijkt de gemeente niet alleen terug op de Leidse aanpak tijdens de pandemie, maar wordt ook gekeken welke maatregelen een blijvende plek in het gemeentelijke beleid verdienen en dus worden voorgezet. Het gaat daarbij met name om het bestrijden van onderwijsachterstanden, maar ook vroegsignalering bij schulden is een speerpunt. Daarbij geven bijvoorbeeld verzekeraars, woningbouwverenigingen of het energiebedrijf aan de gemeente door als iemand achterstallige betalingen heeft. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium hulp aanbieden om zo te voorkomen dat mensen dieper in de problemen raken. Eerste Hulp bij Geldzorgen noemt Leiden dat.

“Tijdens de pandemie hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de sociale en maatschappelijke gevolgen voor mensen te verzachten en te voorkomen”, zegt wethouder Jermoumi in een toelichting op de onlangs verschenen eindrapportage. “We hebben vooral ingezet op gelijke kansen, mentale gezondheid en het voorkomen van geldzorgen.” De gemeente ontwikkelde  daarvoor de afgelopen jaren samen met onder andere BplusC en de Stichting Lezen en Schrijven verschillende programma’s. Ook was er het eigen gemeentelijke project ‘Duidelijke Taal’ om helderder te communiceren met inwoners. “Bijvoorbeeld via beeldbrieven en meer mondelinge communicatie.”

Mentaal welzijn
Het programma ‘Eerste Hulp bij Geldzorgen’ wordt de komende drie jaar voortgezet. Die vroegsignalering komt er ook voor studenten. Ook komt er een wekelijks spreekuur op het mbo waar jongeren zich kunnen melden als ze in de problemen dreigen te komen. De gelijke kansenaanpak op scholen krijgt ook een vervolg. Daar worden mensen ingezet om scholen en onderwijzers te helpen om ouders te wijzen op gemeentelijke regels. Een laatste speerpunt is ook de komende tijd het mentaal welzijn. “Dat zien we over de hele linie teuglopen”, zegt Jermoumi. “Zowel bij jongeren, als bij studenten en volwassenen.”

Lees en luister hier het interview

Bericht delen