Skip to content

Samenwerken aan servicegerichte toegang Tool: de routing naar mantelzorgondersteuning in beeld

24/06/2021

Wil je in jouw gemeente de toegang tot mantelzorgondersteuning of respijtzorg verbeteren? Met deze tool breng je met verschillende partijen en op een interactieve manier de route van mantelzorgers naar ondersteuning in beeld.

Wat gebeurt er als een mantelzorger een vraag heeft over of een aanmelding doet voor ondersteuning? Welke weg leggen mantelzorgers af? Door met verschillende betrokken organisaties deze route in beeld te brengen, krijg je inzicht in elkaars werkprocessen en zie je waar nog kansen liggen voor verbetering. Dit helpt om de toegang tot mantelzorgondersteuning servicegerichter te maken.

Lees hier het hele artikel en de handleiding op de website van Movisie

Bericht delen