Skip to content

Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap

10/02/2021

De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Na een lobby van 10 jaar is dit een belangrijke stap vooruit en dat voelt als een kroon op het werk van Ieder(in). Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking is verboden. Door het opnemen van de grondslag handicap in artikel 1 ontstaat een belangrijke aanmoediging aan de wetgever om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Dit is hard nodig. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Met het toevoegen van de grondslag handicap in de Grondwet ontstaat ook nationaal een krachtig anker voor gelijke behandeling en tegen discriminatie!’

Bericht delen