Skip to content

Mantelzorgcafé ‘Levenseinde in eigen regie’

18/09/2022

In september is er weer een Mantelzorgcafé. Wij nodigen je graag uit. Het thema is ‘Levenseinde in eigen regie’. Denken, praten en beslissen over het levenseinde schuiven we vaak voor ons uit. Jaap van Riemsdijk van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (NVVE) bespreekt deze avond de keuzes die mensen zelf kunnen maken. Daarbij spelen wilsverklaringen een belangrijke rol: het euthanasie verzoek, het behandelverbod en de volmacht medische beslissingen.

Daarnaast is ook een spreker van Coöperatie Laatste Wil (CLW) te gast. Hij zal vertellen over het streven van de CLW zelf de regie te krijgen over het levenseinde. Sommige mensen willen zonder tussenkomst van een arts of iemand anders beslissen over hun levenseinde. Zij willen zelf bepalen of ze ondraaglijk lijden of wanneer hun leven klaar is. Naar de mening van de CLW maken de huidige maatschappelijke opvattingen een herijking van sterven in eigen regie noodzakelijk.

Praktische info:
Datum: Maandag 19 september
Tijd: 19.30 uur (inloop 19.15 uur) – 21.30 uur
Plaats: Huis van de Buurt Morschwijk, Topaaslaan 19, Leiden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mantelzorgcoach Hans Peltenburg via 06 12 58 14 20.

Aanmelden:
Aanmelden kan via een mail met jouw naam, e-mail en telefoonnummer aan mantelzorgleiden@incluzio.nl

Bericht delen